Профил на купувача
Профил на купувача > детайли
 • 21-05-2013 / 21-06-2013

  "МБАЛ - Хасково" АД обявява обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна по диети за пациенти в Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД"

  Публикувана в АОП с преписка номер: 00499-2013-0007


  Прикачени файлове:
  Документация (348108-1369632641.rar)

  Назад


МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД