Новини > На 01/08/2017г. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0612-C01 – „Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопа
 • 13/10/2017 - На 01/08/2017г. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0612-C01 – „Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопа  На 01/08/2017г. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0612-C01 – „Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“.

  Договорът е подписан по процедура BG05M9OP001-1.008 - Добри и безопасни условия на труд в рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

  Срокът на изпълнение на проекта е 15 месеца.

  Проект "Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд" цели да подобри работната среда в МБАЛ Хасково АД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси, с цел подобряване качеството на работните места и производителността на труда в дружеството.

  По проекта са предвидени следните дейности:

  -Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси

  -Подобряване условията на труд в МБАЛ Хасково чрез закупуване на миално-дезинфекционни машини и изграждане на асансьорна уредба

  - Закупуване на Лични предпазни средства и специално работно облекло

  - Обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място

  Успешната реализация на проекта ще довее до преодоляване на дефинираните нужди и проблеми на заетия в болничната структура персонал, а изпълнението на заложените дейности – до цялостно подобряване на условията и безопасността на труда в МБАЛ Хасково АД.

  Проект № BG05M9OP001-1.008-0612-C01– „Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“ е на обща стойност 268 413.93 лв., в това число:

  Размер на безвъзмездната финансова помощ: 214 731.14 лв.

  Размер на собственото финансиране: 53 682.79 лв.  Назад към новините


Още новини
Поздравителен адрес по повод Международния ден на здравето

Уважаеми лекари, 

уважаеми...

Благодарствено писмо до екипа на Второ вътрешно отделение!

ДО КОЛЕКТИВА НА

ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ МБАЛ...

Честита годишнина на отделението по Образна диагностика!

Днес се навършват две години от оборудването на отделение за " Образна диагностика" при "...

МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД