Новини > На 01/08/2017г. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0612-C01 – „Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопа
 • 13/10/2017 - На 01/08/2017г. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0612-C01 – „Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопа  На 01/08/2017г. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0612-C01 – „Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“.

  Договорът е подписан по процедура BG05M9OP001-1.008 - Добри и безопасни условия на труд в рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

  Срокът на изпълнение на проекта е 15 месеца.

  Проект "Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд" цели да подобри работната среда в МБАЛ Хасково АД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси, с цел подобряване качеството на работните места и производителността на труда в дружеството.

  По проекта са предвидени следните дейности:

  -Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси

  -Подобряване условията на труд в МБАЛ Хасково чрез закупуване на миално-дезинфекционни машини и изграждане на асансьорна уредба

  - Закупуване на Лични предпазни средства и специално работно облекло

  - Обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място

  Успешната реализация на проекта ще довее до преодоляване на дефинираните нужди и проблеми на заетия в болничната структура персонал, а изпълнението на заложените дейности – до цялостно подобряване на условията и безопасността на труда в МБАЛ Хасково АД.

  Проект № BG05M9OP001-1.008-0612-C01– „Подобряване на работната среда в МБАЛ Хасково АД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“ е на обща стойност 268 413.93 лв., в това число:

  Размер на безвъзмездната финансова помощ: 214 731.14 лв.

  Размер на собственото финансиране: 53 682.79 лв.  Назад към новините


Още новини
Медиците от МБАЛ-Хасково благодарят на отговорните граждани, че си остават у дома!

Медиците от МБАЛ-Хасково благодарят на отговорните граждани, че си остават у дома! Пазете себе...

Ръководството на МБАЛ-Хасково АД благодари на всички граждани и фирми за подкрепата и направените дарения!

Банкова сметка на МБАЛ-Хасково АД за набиране на парични средства.

Банкова сметка на МБАЛ-Хасково АД за набиране на парични средства, които ще бъдат изразходвани...

МБАЛ - ХАСКОВО 2020 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД