Новини > Проект № 4- „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“
 • 13/10/2017 - Проект № 4- „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“      Уведомяваме Ви, че “ МБАЛ-Хасково” АД участва по предварително дефиниран проект № 4- „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, който се изпълнява от Министерство на здравеопазването и се осъществява чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG 07

  „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Фнансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) и Норвежкия финансов механизъм (2009-2014).

   

       Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване броя на децата с вродени заболявания и снижаване до минимум детската смъртност в страната. Дейностите по проекта са насочени към:

  v Подобряване на качеството на пренатална диагностика, за да се намалят съществуващите регионални различия в качеството чрез предоставяне на високотехнологично медицинско оборудване и обучение на медицински специалисти в областта на феталната морфология във всяка от 28-те области в България;

  v Подобряване на качеството на неонаталните грижи чрез модернизация на Отделенията за неонатални грижи в страната.

   

        За участието си в проект ПДП № 4 „МБАЛ-Хасково” АД получи доставка на високотехнологично медицинско оборудване. За лечебното заведение са закупени и доставени:

  • 1брой - Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца
  • 1 брой- Инкубатори за специални грижи за новородени
  • 1 брой- Транспортни инкубатори с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца
  • 2 броя- Инфузионни помпи
  • 1 брой- Монитори за основни жизнени функции с пулсоксиметър
  • 1 брой- Лампи за фототерапия

   

      В изпълнение на проект ПДП №4 четирима от специалистите по акушерство и гинекология при „МБАЛ- Хасково” АД в момента преминават обучение в областта на феталната морфология. В обмена на добри практики вземат участие и двама експерти по ултразвук в акушерството от Норвегия.  Назад към новините


МБАЛ - ХАСКОВО 2018 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД