Новини > „МБАЛ - ХАСКОВО” АД ГР.ХАСКОВО
 • 08/03/2019 - „МБАЛ - ХАСКОВО” АД ГР.ХАСКОВО  „МБАЛ - ХАСКОВО” АД  ГР.ХАСКОВО 

   

  На основание чл.90 и чл.91 от КТ,чл,93  от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ-Хасково АД и Решение на Съвета на директорите на МБАЛ-Хасково АД с протокол № 2/25.02.2019г. обявява конкурс за длъжност Старша медицинска сестра , Старши рентгенов лаборант и Старши медицински   лаборант при   МБАЛ – Хасково  АД  гр.Хасково   на следните отделения :

   

  1. Неврологично отделение
  2. Спешно отделение
  3. Вътрешно отделение
  4. ОАИЛ
  5. УНГ
  6. Акушеро – гинекологично отделение

   

  Изисквания към кандидатите :

   

  1. Да имат завършено медицинско образование.

  2. Образователно квалификационна степен ”Бакалавър “ и/ или ,,Магистър “ 

      по специалност „Управление на здравните грижи”

  3.Трудов стаж като мед.сестра / лаборант / в болничното заведение  не  по-малко от пет  години.

  4. Да са членове на БАПЗГ.

   

  Конкурсът ще се проведе в два етапа :

  1. Защита на идеен проект на тема :  “Управление и оптимизиране  качеството на здравните грижи в условията на нарастваща конкуренция и ограничен човешки и финансов ресурс “.

  2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

  Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките дадени от членовете на комисията за двата етапа.  Кандидати получили под 4.50  не се класират.

  Необходими документи :

   

              1. Заявление за участие в конкурса.

  2. Автобиография.

  3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер.

  4. Удостоверение за членство в БАПЗГ.

  5. Препис извлечение от трудова книжка.

  6. Свидетелство за съдимост.

  7. Заверени “вярно с оригинала” копия от диплома за медицинско образование и диплома за бакалавър и /или магистър по здравни грижи.

  8.Удостоверение от допълнителна квалификация по СДК/ако имат такива /

  9.Писмен проект, представен в 3 екземпляра на тема : “Управление и оптимизиране  качеството на здравните грижи в условията на нарастваща конкуренция и ограничен човешки и финансов ресурс “.

  Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

  Телефон за контакти : 038/ 606 849  Назад към новините


Още новини
Благотворителна изложба "Лица от Деца"

Благотворителна изложба "Лица от Деца" на децата от Детската крадина по изкуствата в...

Благодарсвено писмо до екипа на Неврохирургично отделение

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

На фона на негативната картинка, отразяваща...

Светли Великденски празници!

Уважаеми колеги и здравни работници,

 

Радостен съм...

МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД