Д-р Ангелина Димова Костова - лекар ординатор


Образование:

ВМИ София, медицина,

Неврология, Интензивно лечение, Мозъчно съдови заболявания, главоболие, епилепсия.

Курс по трудово-лекарска експертиза

 

Професионален стаж:

2010   2012 г. -  ординатор в Неврологично отделение,

2007 - 2010 г.  - старши ординатор в Неврологично отделение,

2000 - 2010 г. - ординатор в Неврологично отделение,

1989 - 2000 г.- завеждащ Неврологично отделение за долекуване и възстановяване - ОХНБ,

1977 - 1989 г – ординатор в Неврологично отделение, интензивен сектор,

1974 - 1977г. – ординатор в І Вътрешно отделение.

МБАЛ - ХАСКОВО 2018 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД