Димитрийка Русева Николова - старши лаборант


Образование и обучение:

Завършва ПМИ “Д-Р Мара Малеева Живкова “- гр. Пловдив през 1977 г.- специалност медицински лаборант, 

През 1995 г. преминава курс на обучение в гр. София-НЦЗПБ по имунодиагностика на вирусните хепатити.

През 2002г. завършва курс за професионална квалификация по информационни технологии в здравеопазването, Тракийски  университет, Стара Загора .

През 2005 г. завършва интензивен курс по  английски език –I ниво, Учебна школа “Логос “, Хасково.

Преминава курсове за “Сигурност  на стерелизационния процес “ и за “Управление и контрол на опасните болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване“.

През 2006 г. преминава курс за продължаващо обучение “Модул II – вземане на решения и решаване на проблеми“.

Притежава удостоверение от участие в курс за продължаващо обучение на тема “Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокоминални инфекции“.

Участва в конгрес на тема “Диагностика и сигурност на кръвта в трансфузионната хематология”, проведен в гр. Александрополис, Гърция.

През 2010 г. придобива следдипломна професионална квалификация степен “Бакалавър“ по специалност “Управление на здравни грижи“, ФОЗ към МУ Пловдив.

 

Професионален стаж:

1977 - 1979 г. – медицински лаборант в “Дом майка и дете “, Хасково, по разпределение.

1979 - 2000г. – медицински лаборант в Отделение по трансфузионна хематология,

От 2001г. – старши мед. лаборант в ОТХ.

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД