Д-р Симона Благоева - Лекар-специализант


През 2013 г. Д-р Симона Благоева завършва МУ- гр. Плевен с отличен успех от следването. От 2015 г. специализира Ендокринология в "МБАЛ-Хасково" АД с база за теоритично обучение - Медицински факултет към Тракийски Университет - гр. Стара Загора.

Професионалния й път започва малко след завършването си - през 2013 г. като лекар-ординатор в Първо вътрешно отделение на "МБАЛ-Хасково" АД. През 2014 г. започва междувременно и в МЦ „Диамедикъл-2013” ООД, гр. Димитровград.

С влизането в сила на новата Наредба 1 на Министерсттво на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, от средата на 2015 г. Д-р Благоева е лекар-специализант.

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД