Д-р Галина Георгиева- Кара - Лекар-специализант


МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД