Д-р Георги Стамболийски - лекар ординатор


МБАЛ - ХАСКОВО 2018 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД