Д-р Нешо Радов Грозев - лекар ординатор


Завършено  висше мед. образование във  ВМИ – гр. Пловдив през 1984г.

От 1985 год.започва работа в Рентгеново отделение на ОРБ”Д-рПавел Тагаров” гр.Хасково и досега работи в МБАЛ Хасково”АД.

Има призната специалност “Образна диагностика “през 1989год.

Завършва магистратура по здравен мениджмънт  през 2006  год.

Завършени курсове :

- Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза

- Компютърна томография

- КТ на онкологичните заболявания

Има участие в множество тематични семинари  и  конгреси  по рентгенология.

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД