Д-р Светослав Георгиев Хрусанов - Началник отделение


Приложимо обучение:

1983 г. завършва медицина в МА - ВМИ  гр. София

1989 г. придобива специалност по Вътрешни болести.

1994 г. придобива специалност по  Ендокринология и болести на обмяната

2001 г. удостоверение – курс по ,,Ултразвукова диагностика на ендокринните жлези “ МУ-  МФ гр. София

2006 г.- удостоверение за ,,Ехография на щитовидна жлеза”

 

Практически опит:

1983г.-1985г. лекар в Бърза помощ гр. Хасково

1985г.- 2001г. лекар ординатор  в І Вътрешно отделение

От 2001г.  е началник   І Вътрешно отделение

 

Допълнителна информация: 

Работи и в МЦ  ,, Хасково“АД, бул. “Съединение“ №49

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД