Д-р Стефка Андреева - лекар ординатор


Завършва ВМИ през 1979г., оттогава работи в МБАЛ”Хасково”АД, а от 1980г в АГО като ординатор.

Придобита специалност “Акушерство и гинекология” през 1988 г.

Следдипломна квалификация:

Патологична бременност, колпоскопия, ултразвукова диагностика, бременност с повишен риск.

От 1991г. има частен кабинет на ул.”Рила”№8-женска консултация, УЗД и амбулатория за гинекологични заболявания.

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД