д-р Панайот Панайотов - член на ТЕЛК


Завършва медицина във ВМИ Пловдив, 1973 г.

Положил изпит по хирургия – 1982 г.

Професионален стаж:

1973-2001 г. – Военна болница Хасково,

От 2001 г. – член на ТЕЛК Хасково.

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД