Д-р Мери Хачик Евлиян - лекар ординатор


Приложимо обучение:

1961г. завършва медицина в ВМИ, гр. Пловдив

1968 г. придобива специалност по Вътрешни болести

1974 г. придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната.

Практически опит:

От 2011 г. работи в І- ВО

Допълнителна информация: 

Работи и в МЦ , Хасково АД -  бул. “Съединение “ № 49

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД