Д-р Ангел Недев - Началник отделение


Завършва висше медицинско образование през 1987г.

Магистър по медицина.

Специалност УНГ болести от 2004г.

Специалист по Аудиология и Отоневрология.

Компютърна грамотност.

Участия на български и чуждестранни симпозиуми и конгреси по УНГ болести.

Работи и в Медицински център”Хасково”

Сл.тел.: 038 606 835; GSM:0887 814938

МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД