ЦЕНОВА ЛИСТА

Т А Р И Ф А

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ,ПО ИЗБОР НА ГРАЖДАНИТЕ,ИЗВЪН ОКАЗВАНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ/чл.2,3,4 от Наредбата Д.В. бр.40 / 2001г.

 

<

Основна дейност,профилактика

 

 

Амбулаторна и домашна помощ

 

Преглед в амбулатория

20,00

Вторичен преглед в амбулатория

15,00

Преглед в дома на пациента

50,00

 

 

Издаване на документи

 

Медицински документ изискващ преглед

15,00

Медицински документ неизискващ преглед

5,00

Медицински документ - дубликат

5,00

Международен сертификат за имунизации

15,00

 

 

Профилактика

 

Ултразвуков преглед

25,00

Преглед на новородено от лекар извън стационара

20,00

Извършване на имунизация

10,00

 

 

Специални дейности

 

 

 

Превръзки

 

Превръзка

12,00

Превръзка като раница по Дезо или Джилкрист

20,00

Голяма шинираща превръзка

15,00

Екстензия с тел или пирон

50,00

 

 

Гипсови имобилизации

 

Гипсова шинираща превръзка

25,00

Циркулярен гипс

40,00

Голям циркулярен гипс

60,00

Гипс на рамото и мишницата, на бедро

80,00

Циркулярен гипс- сваляне

20,00

 

 

Манипулации,инджекции,инфузии и др.

 

Вземане на венозна кръв/само с нова венепункция/

5,00

Мускулна инджекция

5,00

Венозна инджекция

10,00

Интраартериална инджекция

10,00

Интраартикуларна инджекция

20,00

Венозен катетър / централен/

60,00

Венозна инфузия / 10-30 мин./

20,00

Венозна инфузия / повече от 30 мин./

20,00

Вземане на намазки за микробиологично изследване

5,00

Периставна инфилтрация

15,00

Отстраняване на кърлеж

10,00

 

 

Пункции

 

Пункция на става

30,00

Лаваж на става

50,00

Ставна биопсия

100,00

Кожно-мускулна биопсия

80,00

Лумбална пункция

30,00

Плеврална или перитониална пунция

20,00

Пункционна костна биопсия

100,00

Пунция на простатна жлеза

100,00

Пункция дъгласовото пространство

50,00

Пункция на пикочен мехур и хидроцеле

100,00

 

 

Алергология

 

Тестове с натриване,скарифициране, надраскване

15,00

 

 

Проктология

 

Проктоскопия

20,00

Репозиция на пролапс на ректума

60,00

Разширяване на сфинктера на правото черво - дигитално

60,00

Облитериране/склерозиране/ на хемороиди,отстраняване на полипи на ануса

600,00

Лечение на хемороиди с лигатура

600,00

 

 

Анестезиология

 

Повърхностна анестезия на дълбоки части на носа и други подобни

40,00

Повърхностна анестезия на ларинкс

25,00

Инфилтрационна анестезия

50,00

Проводна анестезия на периферен нерв

50,00

Проводна анестезия на пръст

50,00

Плексусна аналгезия / аксиларен блок

60,00

Плексусна аналгезия- на 2 или повече плексуса

80,00

Плексусна аналгезия с катетър

100,00

Венозна регионална аналгезия /РИВА/

50,00

Спинална или перидурална аналгезия / еднократна/

130,00

Спинална или перидурална аналгезия продължителна с катетър

150,00

Спинален или перидурален катетър- контрол на положението

20,00

Спинална или перидурална аналгезия-последваща инджекция

10,00

Водене на регионална аналгезия /до 30 мин./ към №7,8,9,10,11,13,14,15

20,00

Водене на регионална аналгезия за всеки следващи 30 мин.

20,00

Обща анестезия – венозна,мускулна / до 30 мин./

50,00

Обща анестезия – венозна,мускулна / допълнително към №19 за всеки следващи 30 мин/

20,00

Комбинирана обща анестезия без интубация до 30 мин.

60,00

Комбинирана обща анестезия за всеки следващи 30 мин./допълнително към № 21/

30,00

Водене на след анестетично наблюдение на всеки 30 мин. /допълнително/

20,00

Газов анализ на издишан въздух през време на обща анестезия, постоянно мониториране

20,00

ЕКГ – мониториране при анестезия

20,00

Тотална интравенозна анестезия

80,00

Обща интубационна анестезия

160,00

Водене на обща интубационна анестезия до 30 мин.

20,00

 

 

Вътрешна медицина

 

Кардиология

 

Ергометрично функционално изследване

60,00

ЕКГ с по-малко от 12 отвеждания

10,00

ЕКГ с 12 отвеждания

18,00

ЕКГ с най-малко 12 отвеждания

18,00

ЕКГ с натоварване и най-малко 12 отвеждания

80,00

ЕКГ чрез отвеждане през хранопровода,допълнително

30,00

Продължителен ЕКГ запис най-малко 18 ч. /Холтер/

60,00

24 часов ЕКГ запис / Холтер/

70,00

Работна ЕКГ проба /велоергометрия/

60,00

Ехокардиография / ТМ – ЕКГ/ ендодимезионална

40,00

Ехокардиография ,,в реално време,, двудимензионална

70,00

Доплерова ехокардиография, еднодимензионална

85,00

Цветнокодирана Доплерова ехокардиография

100,00

Трансезофагенално провеждане-допълнение

100,00

 

 

Ангиология

 

Абдоминална ехография

25,00

Ехография на щитовидна жлеза

20,00

Триплекс доплер на екстракраниални съдове

25,00

Доплерово изследване на вени на крайниците

25,00

Доплерово изследване на артерии на крайниците

20,00

Пулмология

 

Пълна експираторна спираграфия

15,00

Газов анализ на кръв

15,00

Продължителен газов анализ на издишан въздух/мониториране/

20,00

Гастроентерология

 

Фиброгастродуоденоскопия

50,00

Фиброгастродуоденоскопия + до 5 биопсии

70,00

Ректоманоскопия

40,00

Фибросигмоидоскопия

50,00

Фиброколоскопия

50,00

Биопсия при изследване на дебело черво

60,00

Парасинтеза при асцит

20,00

Абдоминална ехография

30,00

Доплерово изследване на абдоминална ехография

50,00

Ендоскопска полипектомия

50,00

Ендоскопска полипектомия до 3 полипа с бримка

50,00

Ендоскопска щипкова полипектомия

20,00

Лапароскопия

500

Лапароскопия с биопсия

500

Лапароскопия с целенасочена биопсия и последваща коагулация

500

Лапароскопия с адхезиолиза

500

Парацентеза при асцит

20,00

 

 

Неврология

 

Пълен неврологичен статус

40,00

ЕЕГ

30,00

ЕЕГ на дете до 6 год.

30,00

ЕМГ + Електроневрография на няколко мускула

35,00

Доплерова сонография на мозъчните съдове

35,00

 

 

Акушерство и гинекология

 

Гинекологичен преглед

20,00

Колпоскопия

30,00

Поставяне на песар при статични аномалии на матката

20,00

Поставяне на интраутеринен песар / спирала/

20,00

Отстраняване на интраутеринарен песар / спирала/

10,00

Вземане на еднометриална цитонамазка

30,00

Ултразвуков преглед

25,00

Отстраняване на серклаж

10,00

Марсупиализация на бартолинова кисти и абцеси

200

Полипектомия с абразио

430

Интирупцио с упойка

180

Резидуа пост интерупцио

180

Абразио проаториа с упойка

430

Абразио проаториа без упойка

390

Молла хидатидоза / при тол молла-двойно/

400

Екстерпацио кисте гландуле бартолинитис

400

Офталмология

 

Определяне на рефлакцията със сферични лещи,субективно

15,00

Определяне на рефлакцията при астегматизъм,субективно

20,00

Обективно определане на рефракцията

25,00

Амбулаторни операции на иридатоци

300

Офталнометрия

25,00

Изследване на зрителна острота при деца до 6 год.

25,00

Контактни лещи-първоначално нагаждане за едно око

10,00

Контактни лещи-първоначално нагаждане на две очи

20,00

Лечебна контактна леща

10,00

Периметрия

25,00

Изследване на цветното зрение

10,00

Биомикроскопия

15,00

Офталмоскопия

15,00

Екзофталмометрия

10,00

Бинокуларно изследване на ретина,вкл.периферия с триогледална леща

30,00

Импресионна тонометрия

20,00

Проследяване на вътреочно налягане/минимално до 4 изследвания/ тонометрия

30,00

A-scan на око и орбита

30,00

Лазер терапия при вторична катаракта

88,00

Отстраняване на чужди тела от конюктивата,епилация на мигли

20,00

Отстраняване на чужди тела от роговица,на милиум от клепач,на калцификати от конюктивата

20,00

Отстраняване на чужди тела от роговицата,промивка на конюктивния сак

20,00

 

Отстраняване на шевове от корнея и склера

15,00

Отстраняване на тумор от конюктива или клепач/вкл.халацион/

330

Сондиране на стеноза на слъзните пътища

25,00

Екстирпация на слъзна торбичка

300

Пластична корекция на етропиум,ентропиум,трихиазиз или дистрихиазиз

330

Операция на конюктивални сраствания/симблефарон/

300

Шев на роговица,склера или клепач при неперфоративни наранявания

300

Субконюктивна инджекция

10,00

Медикаментозно туширане,термо-или криотерапия на роговица

230

Катаракта без изплантация на ИОЛ

350

Катаракта с изплантация на ИОЛ

400

Глаукома

330

Птеригиум

330

Малка хирургия на клепача/халацио,кисти/

330

Ото-рино ларингология

 

 

 

Нос и околоносни кухини

 

Предна тампонада на носа

20,00

Предна и задна тампонада на носа

40,00

Неоперативно отстравянаве на чужди тела от носа

20,00

Ендоскопия на носни кухини или фаринкс

50,00

Оперативна намеса в носа / фрактури,каустик,пробна ексцизия на конхи/

80,00

Полипектомия

320,00

Трепанация на синуси

480,00

Отваряне на абсцес на носната преграда

100

Резекция на носната преграда

700-1000

Сонография на околоносните синуси

50,00

Пункция и / или промивка на максиларен синус

35,00

Промивка на максиларен или фронтален синус

20,00

Аспирация на съдържимото на околоносните кухини

30,00

Ринопластика

950,00

 

 

Устна кухина,фаринкс,ларинкс,говор

 

Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото

30,00

Отваряне на абсцес на езика

50,00

Инцизия на перитонзиларен абцес

50,00

Двустранна тонзелектомия

250

Аденотомия

250

Сондиране или бужиране на канал на паротидна или субмандибуларна жлеза

40,00

Биопсия от устна кухина,фаринкс, ларинкс

50,00

Директна ларингоскопия

100,00

Отстраняване на чужди тела от ларинкс

250,00

Затваряне на трахеостома

350,00

Изследване на говора

30,00

Изследване на гласа

30,00

Екстакция на камъни от слюнчестите жлези

160,00

Септопластика

540,00

 

 

Ухо, орган на равновесието и слухов орган

 

Отстраняване на церумен

20,00

Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или от тъпанчевата кухина

30,00

Инцизия на фурункул в слуховия проход

30,00

Операция на външния слухов проход

100

Отстраняване на полипи от слуховия проход и тъпанчевата кухина

150

Контролирана под налягане инсуфлация на Евстахиеви тръби

20,00

Парацентеза

30,00

Дренаж на кухината на средното ухо

150

Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо

20,00

Изследване на равновесието

50,00

Ротаторно и калорично изследване на равновесието / пълно/

100

Изследване на слуха

15,00

Изследване чрез определяне на прага на звука-аудиометрия двустранна

20,00

Аудиометрия на дете до 10 години

30,00

Пълно отоневрологично изследване

100,00

Отопластика

950,00

Тимпанопластика

220,00

 

 

Други

 

Естетични корекции на кожата на глава и шия

160,00

Фибробронхоскопия

75,00

Ендоскопия

60,00

Оперативно отстраняване на ТУ образувания на глава и шия

480,00

 

 

Урология

 

Дилатация на мъжка уретра

100

Отстраняване на чужди тела от мъжка уретра

20,00

Катетеризиране на пикочен мехур

20,00

Поставяне на временен или постоянен катетър на мъж или дете до 14 години

20,00

Поствяне на временен или постоянен катетър на жена

20,00

Промивка или инстилация през поставен катетър

20,00

Безкръвно отстраняване на парафимоза

20,00

Оперативно отстраняване на парафимоза

100

Операция на фимоза

100

Цистоскопия на жена

100

Цистоскопия на мъж

100

Сондиране на уретра с промивка на бъбречно легенче и инсталиране на бустанция, добавка към №1,2

100

Поставяне,смяна или снемане на постоянна уретерна портеза

50,00

Перкутанно поствяне на фистула на пикочния мехур

100

Литотрипсия на камъни в пикочния мехур /ендоскопска/

100

Екстракция на камъни от уретери чрез примка добавка към № 1,2

100

Смяна на катетъра на фистула на пикочен мехур или бъбрек

20,00

Хирургия,ортопедия и травматология

 

 

 

Лечение на рани

 

Първична обработка на рана

20,00

 

 

Хирургия на телесната повърхност

 

Отваряне на абсцес на кожата или лигавицата,ексцизия на фурункул

50,00

Инцизия на флегмон

50,00

Обременяваща дълбока инцизия на фасция и подлежащи тъкани

80,00

Хирургия на крайниците и ортопедия и травматология

 

Инцизия на подкожен панарициум или паронихия

30,00

Инцизия на сухожилен панарициум

50,00

Инцизия на флагмон на дланта

50,00

Операция на един гангилон на пръст,ръка или крак

80,00

Шев на мускули и/или фасции при травми

50,00

 

 

Костна хирургия,ортопедия и травматология

 

Наместване на фрактура на пръст

25,00

Наместване на гривнена и карпална фрактура

50,00

Наместване на глезенна и тарзална фрактура

80,00

Наместване на фрактура на мишница

100

Наместване на фрактура на предмишница

80,00

Наместване на фрактура на подбедрица

120

Фиксация на фрактура паркутанно. Включват се успешни репозиции в един сеанс

80,00

 

 

Операция на ставите

 

Наместване на луксация на пръст

20,00

Наместване на луксация на долна челюст или палец

20,00

Наместване на луксация на ръка или стъпало

30,00

Наместване на луксация на лакът или менискус или сублуксация на главичка на радиус или стерноклавикуларна става

100

Наместване на луксация на лакът,рамо или коляно

100

Шев с реинсерция на връзка или капсула на става на пръст

80,00

Шев на ставна капсула на челюст,палец,ръка или скочна става

100

Фиксиране с тел на малка става

80,00

Фиксиране с тел на палец,длан, стъпало

100

Отстраняване на телта

80,00

Екзартикулация на пръст

100

 

 

Хирургия на шията и коремната кухина

 

Естирпация на латерална шийна киста или фистула

600

Естирпация на медианна шийна киста или фистула

600

Отстраняване на чужди тела от ректума

200

Отваряне на повърхностна анална атрезия

100

Мануална репозиция на анален или ректален пролапс

50,00

 

 

Гръдна и съдова хирургия

 

Дренаж на плеврална кухина

300

Промивка на плеврален дренаж

40,00

Венесекция

80,00

Лигиране на съдове на крайниците

100

 

 

Ортопедично консервативно лечение

 

Корекция на положението при деформации на ръка или крак

50,00

Корекция на положението при вродена луксация на тазобедрената става

100

Вторична корекция на положението към № VII.4

100

Гипсов отпечатък и модел на длан или стъпало

60,00

Гипсов отпечатък и модел на предмишница с ръка или подбедрица със стъпало

60,00

Гипсов отпечатък и модел на бедрен чукан

60,00

Гипсов отпечатък и модел на цяла ръка / евент. и с Рамо/ или на цял крак

100

Физиотерапия

 

Стационар

50,00

Инхалации

 

Индивидуални инхалации с различни генератори

4,00

Кинезитерапевтични процедури

 

Групова лечебна гимнастика

4,00

Обща укрепваща гимнастика

4,00

Аналитична гимнастика

4,00

Лечебна гимнастика със специализирани методики

5,00

Екстензионна терапия

7,00

Автогенна тренировка

8,00

Масаж / мануален/ на цялото тяло

20,00

Частичен масаж/крайници,гръб,яка и др./

8,00

Масаж със специализирана техника вкл.Акупресура

10,00

Апаратен масаж – вибратор- частичен

4,00

Вакуумен масаж / с вендузи,баночен/

8,00

 

 

Хидротерапевтични процедури,топлолечебни процедури

 

Парафинолечебни процедури за апликация

4,00

Луголечебни процедури на апликация

4,00

 

 

Електротерапия

 

Терапия с висококачествени ел.магнитни вълни на поле

4,00

Терапия с висококачествени ел.магнитни вълни на повече полета

4,00

Процедури с нискочестотни/средночестотни/ токове,вкл.електрофреза

4,00

Електростимулации/електрогимнастика/ на паретични и хипотрофични мускули

7,00

Процедури с токове на Дарсонвал

4,00

Ултразвук на поле

4,00

Ултразвук на повече полета