Контакти


038 / 606 700, 038 / 606 800 - централа
038 / 606 888 - Зам. директор медицинска дейност
038 / 606 703 - Главна мед. сестра
038 / 606 701, 038 /606 702 - Технически секретар/Изпълнителен директор
038 /606 722 - Факс

mbal_haskovo@mail.bg
mbal_haskovo@abv.bg

Loading map...
МБАЛ - ХАСКОВО 2022 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД