Д-р Митко Петков Петков - старши ординатор


Образование:

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив, 1979 - 1985 г. 

Специализация по нервни болести -  ВМИ-София,  1985 - 1989 г

 

Професионален стаж:

МБАЛ АД Първомай – 1985 – 1993 г.

МИНА МВР Пловдив – 1993 – 2010 г.

МБАЛ Хасково, Неврологично отделение – от 01.10.2010 г.

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД