Д-р Стойчо Желев Петров - лекар ординатор


Завършва медицина през 1986г.в гр.Пловдив.

Работи в Окръжна болница гр. Ст. Загора и Либия.

От 2005г.е ординатор в Хирургично отделение гр.Хасково.

Завършен основен курс по Онкология и конвенционална ендоскопия.

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД