Д-р Димитър Христов Макаков - Началник отделение


Образование:

Завършва Висш медицински институт гр.Стара Загора през 1995 година.

Диплома за завършено висше образование по медицина № 1466 /10.1995г.

Призната специалност по “ Обща и клинична патология ” – диплома за призната специалност № 8381/01.06.2003г.

Следдипломни квалификации:

1.Цитопатология.

2.Патология на стомашно – чревния тракт и черния дроб.

3.Тумори на кожа , меки тъкани и кости.

4.Патология на кръвотворната система и лимфните възли.

5.Диагностика на тумори в областта на оториноларингологията , ендокринологията и гинекологията.

6.Проблеми на гастроинтестиналната патология.

7.Биопсична диагностика на туморите на мъжка и женска полови системи- 2009г.

8.Биопсична диагностика на туморите на горните дихателни пътища и белия дроб-2009г.

9.Цитодиагностика-2009 г.

10. Биопсична диагностика на туморите на храносмилателната система, панкреаса и черния дроб- 2009 г.

11.Биопсична диагностика на туморите на кожата, кожните придатъци и меките тъкани-2009г.

12. Биопсична диагностика на трудни случаи от биопсичната практика-2010г.

13.Актуални проблеми на здравния мениджмънт.

 

Професионален стаж:

Общ медицински стаж – 16 години и 6 месеца , от които 9 години и 5 месеца след специалност.

От 1.06.2003 година - началник отделение по Клинична патология при МБАЛ-Кърджали

От 1.06.2006 година досега и началник отделение по Клинична патология при МБАЛ -Хасково

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД