Д-р Веселин Кънчев Попов - Началник отделение


Завършва медицина 1985 г.в гр.Минск. 
Специалност по неврохирургия придобива 1992 г. в гр.София. 
Специализации по неврохирургия -Дания,Русия ,Швейцария,САЩ. 
От 1985 г.-1997 г. ординатор НХО МБАЛ "Стоян Киркович "гр.Стара Загора. 
От 1997 г.-2012 г. завеждащ НХО МБАЛ "Стоян Киркович "гр.Стара Загора. 
От 2012 г.-Лекар ординатор в Неврохирургия при "МБАЛ-Хасково"АД 
От 2013 г.-Началник на Неврохирургично отделение при "МБАЛ-Хасково" АД

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД