Севджан Мехмед Шефкет - старша сестра


Завършва средното си образование в гр. Кърджали пре 1993 г. След това продължава обучението си, като през 2002 г. завършва степен "Специалист" за медицинска сестра в Тракийски Университет гр. Стара Загота - Медицински колеж - филиал Сливен.

Трудовия й стаж по специалността започва през 2003 г. в "МБАЛ-Хасково" АД, където работи близо 1 додина, а след това от 2006 до 2010 г., работи в МБАЛ "Хигия" гр. Хасково. 

През 2010 г. излиза от сверата на болничните здравни грижи, като започва работа в МЦ"Д-р Иван Вълканов" гр. Хасково до 2012 г., когато се връща в "МБАЛ-Хасково" АД.

оТ 2015 г. е старша медицинска сестра на Неврологично отделение на "МБАЛ-Хасково" АД.

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД