Д-р Стефка Христова - лекар ординатор


Завършва висше медицинско образование през 1975г.;

Придобита специалност “Акушерство и гинекология”през 1980г.

След дипломна квалификация: Детско-юношеска гинекология, Ултразвукова диагностика, гинекологична ендокринология, Хормонозаместваща терапия, колпоскопия, оперативна гинекология, високорискова бременност, високорисково раждане, курс за андрогония за работа със специализанти, курс по компютърна грамотност.

Участие в конгреси в Румъния и Унгария.

Член на БЛС и БДАГ.

Трудов стаж: 37 години

Месторабота – АГО при МБАЛ”Хасково”АД

Заемани длъжности:

*лекар ординатор

*Завеждащ кабинет “Детско-юношеска гинекология”

*Началник ПБ и РО

*Старши лекар

* Началник АГО

Частен Медицински център”Венера”ЕООД , Хасково ул.”Братя Миладинови”№4 ,Акушер –гинеколог

Тел:0888202323

Email :Hristovas2010@abv.bg

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД