Д-р Ергюн Кехайов - Началник отделение


Образование: Висше медицинско и специалност по “Акушерство и гинекология”.

Курсове:

* Ендоскопска гинекологична хирургия

* Оперативна гинекология

* УЗ диагностика

* Високорисково раждане

* Високорискова бременност

* Детско–юношеска гинекология

* Колпооскопия, декструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка.

* Компютърна грамотност

Трудов стаж – 22 г

Работи в АГ кабинет при МЦ при МБАЛ”Хасково”-АД

Тел:0882981194

Email : dr_kehayov@dir.bg

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД