Д-р Владимир Попилиев - Началник отделение


Завършва медицина през 1983 год. във ВМИ гр.Пловдив.

От 1984 до 1995 година работи като участъков терапевт в Първа поликлиника гр.Хасково. Придобива специалност "Вътрешни болести" през 1990 година .

През 1996 година работи в МБАЛ Хасково АД в отделение по хемодиализа и в 1999 година защитава специалност "Нефрология". Курсове по конвенционална и интервенционална ехография.

Има множество сертификати от участия в Национални конгреси и симпозиуми по нефрология, диализно и перитонеално лечение.

През 2002 година придобива специалност "Здравен мениджмънт".

През периода 2000 -2004 година и от 2011година е началник отделение по хемодиализа.

От 2001 година завежда нефрологичен кабинет  в ДКЦ 1 ЕООД - Хасково с работно време:

понеделник, вторник, четвъртък: 15-17,30 часа,

сряда: 9 - 11,30 часа

Тел.:0882 981 456

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД