Д-р Добри Христов Петков - лекар ординатор


Квалификации:

Основна квалификация: Медицина, МФ “И.П.Павлов” гр. Пловдив

Квалификация:

Анестезиология и Интензивно лечение - 02.01.1980г.

- 1978г. – Основен курс МА, София

- 1979г. – Индивидуален курс ВМИ, Пловдив

- 1981г. – Сърдечно съдова реанимация ІІІ гр. болница, София                         

- 1982г. – Епидурална анестезия МА, София

- 1986г. -  Парантерално хранене ИСУЛ, София

- 1991г. –  Регионална анестезия МА, София

- 1999г. – F.F.E.A – Регионален център, София    

Десетки участия в конференции и конгреси в страната и чужбина

Професионален опит :

От 1976г. – МБАЛ–АД Хасково ОАРИЛ – ординатор

От 1991г. - Началник отделение

Езикови познания: английски, руски

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД