Д-р Владимир Димитров Вълев - лекар ординатор


Квалификации:

Основна квалификация: Медицина,

Медицински Университет –София  2004-2010 г

Квалификация: Специализант по Анестезиология и Интензивно лечение от 01.04. 2012 към Тракийски Университет - Медицински Факултет гр. Ст Загора и база за практическо обучение ОАИЛ - МБАЛ „Хасково”АД гр.Хасково

Професионален опит :

2011 – Лекар-ординатор – ОАИЛ МБАЛ Хасково АД

Езикови познания: Английски език – писмено и говоримо

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД