Д-р Георги Христов Николов - Началник отделение


Квалификации:

Основна квалификация: Медицина, МФ “И.П.Павлов” гр. Пловдив

Квалификация:

Анестезиология и интензивно лечение - специалност          

 

Професионален опит :

- от 02.11.1987 год. -  ОРБ – Хасково ОБНМП – терапевт

- от 09.04.1992г. – ОРБ – Хасково ОАРИЛ – ординатор

Езикови познания: немски, руски, английски

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД