ТЕЛК- втори състав
Д-р Пенка Гачева
председател на ТЕЛК

Д-р Георги Боев
член на ТЕЛК

Д-р Лозана Бойдева
член на ТЕЛК
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД