УНГ отделениеУНГ отделение е разположено в сградата на Управление и Спешно отделение. Намира се на 4 етаж, разполага с 460 кв.м. площ. Има 15 легла, разпределени в 3 болнични стаи. Отделението разполага с лекарски кабинет, стая на медицинските сестри, операционен блок, манипулационна, микроскопна. Към отделението функционира Отоневрологичен кабинет.

Медицинска апаратура: Аудиометър, Тимпанометър, Бронхоскопи, Езофагоскоп, Синоскоп-Олимпус.

В УНГ отделение се извършва оперативно и консервативно лечение на всички заболявания в областта на ото-, рино-ларингологията.

Екипът на УНГ отделение се състои от 4 лекари, 8 медицински сестри, 3 санитари.

Тел.: 038/ 606 867 - началник отделение, 606 835 - медицински сестри.


Д-р Ангел Недев
Началник отделение

Д-р Георги Христов
Старши лекар

Д-р Самир Сами
лекар ординатор

Д-р Личезар Бойдев
лекар ординатор

Маргарита Рудева
старша сестра
МБАЛ - ХАСКОВО 2018 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД