Профил на купувача
Профил на купувача > детайли
 • 07-10-2013 / 18-11-2013

  "МБАЛ - Хасково" АД обявява обществена поръчка с предмет:

  “ДОСТАВКА   Н А  РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ МБАЛ- ХАСКОВО АД” С ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Реактиви и консумативи необходими за работата на КГА, модел ABL-800  - затворена система”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  2 „Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоанализатор, модел Biosen C_line  - затворена система”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  3 Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-300”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  4 „Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-200Е”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  5 „Реактиви за мануална работа”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  6 „Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор, модел BC-3000 Plus”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  7 „Реактиви и консумативи необходими за работата на електролитен анализатор, модел ProLyte”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  8 „Реактиви и консумативи необходими за работата на имунологичен анализатор, модел AIA-360”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  9 „Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматичен коагулометър "Thrombolyser Compact”

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  10 „Реактиви и консумативи необходими за работата на автоматична система за определяне химични и физични компоненти в уринита за апарат  FUS-100 и H-800”

  Публикувана в АОП с преписка номер:00499-2013-0010


  Прикачени файлове:
  Документация (283470-1381149571.doc)
  Обявление 2013 (321247-1381149571.fed)
  Решение 2013 (911027-1381149571.fed)
  Техническа спецификация (168285-1381149571.xls)
  Ценово предложение (212027-1381149571.xls)
  Разяснение (168020-1383729268.pdf)

  Назад


МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД