Стойка Гачева Недева - старши лаборант


Образование:

Висше: МУ- ФОЗ, Пловдив, специалност „Управление на здравни грижи”, 2010 г.

Полувисше: ПМИ „Д-р Мара Малеева”, Пловдив, специалност „Медицински лаборант”, 1997 г.

Допълнителни квалификации:

- „Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”, 2007 г.

- „Комплексна система и контрол на опасните болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване”, 2006 г.

- Компютърна грамотност.

Трудов стаж:

1974 - 1975 г. – начален учител в с. Сива река,

1977 - 1988 г. – лаборант в Клинична лаборатория в ОРБ, Хасково

От 1988 г – Старши лаборант в клинична лаборатория, МБАЛ Хасково     

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2018 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД