Д-р Павел Делчев Павлов - лекар ординатор


Квалификации:

Основна квалификация: Медицина, ВМИ - Стара Загора - 1992 год.

Здравен мениджмънд, СА, Свищов, бакалавър

- Специалност

Професионален опит:

 1993-1994 г. – ССК – Мин.бани

 1999-2000 г. – Морски санаториум “Св.Влас”

От октомври 2011 г. – МБАЛ “Хасково”-АД гр.Хасково

Mobile: 0888 35 18 13 038 66 04 05

Езикови познания: Руски, немски

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2018 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД