Д-р Галина Данева - лекар ординатор


Лекар специалист по Гастроентерология, Вътрешни Болести и Фамилна Медицина с дългогодишен международен клиничен опит в болничната и доболничната медицинска практика. 

 Специализации в Канада, Белгия, Испания и Франция.

 Професионални курсове в областта на абдоминалната ехография, долна/горна ендоскопия и чернодробна биопсия.

 Отлични комуникационни и компютърни умения, професионално владеене на чужди езици - английски, френски и руски.

МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД