Д-р Дора Донева - лекар ординатор


Завършва ВМИ гр.Пловдив -1979г.

Придобита специалност по “Акушерство и гинекология”-1988 г. в НИАГ гр.София.

Курсове по:

* Основен курс по АГ

* Детско юношеска гинекология

* УЗ диагностика, доплерова диагностика на високо рискова бременност

* Гинекологично оперативна техника

* Високо рисково раждане

* Сертификати от семинарии и конференции

Трудов стаж – 33 г.

От 1979г. до 1982г. работи в ОННД гр. Хасково,

от 1982 г. до 1984г. В АГО – Димитровград,

от 1985 г. - Кабинет по Детско-юношеска гинекология,

от 1987г досега в АГО при МБАЛ ”Хасково”АД.

Частен кабинет гр.Хасково ул.”Драгоман”№22 ет.1 ап.1q тел.038658810

тел.0889235825

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД