Д-р Лилия Краликова - лекар ординатор


Завършва медицина в МА София, 1980 г.

Придобива специалност през  1990 г.

Курсове и специализации:

* Колпоскопия

* УЗ диагностика

* Детско-юношеска гинекология

* Генетика

Трудов стаж: 32 г.

МБАЛ Хасково, лекар ординатор в АГО

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2018 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД