Д-р Людмил Литов - лекар ординатор


Завършва медицина във ВМИ София-1970 г.

Придобита специалност “Акушерство и гинекология”- 1980г.

Курсове:

* Колпоскопия

* УЗ диагностика

* Патологична бременност

*Оперативна гинекология

* Бременност с повишен риск

 

До 1973 г-участъков лекар.

От 1974 г.работи в АГО гр.Хасково и Димитровград,

от 1984 г до 1992г. работи в чужбина,

от 1992 г.до 2004г. - Първостепенна клинична болница,  Варна - АГО,

от 2005г. досега в АГО на МБАЛ”Хасково”АД.

От 1992 г. – частен кабинет във Варна, а от 2005 г.в Димитровград  и

Хасково – ул.”Рила”№ 8, където има  Женска  консултация,

УЗ диагностика, Диагностика на гинекологични заболявания, включително онкогинекологични.     

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2018 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД