Отделение по образна диагностика Отделението по образна диагностика заема важно място в диагностичната и лечебна дейност на болницата. От него се ползват всички клинични отделения и затова оптимизирането на дейността му води до повишаване качеството на медицинското обслужване в цялата болница.

 Отделение по образна диагностика предоставя високо и тясно специализирана – рентгенологична и компютър-томографска медицинска помощ на пациентите.

Отделението  е  оборудвано  със съвременна апаратура, което дава възможност за извършването на качествена медицинска диагностика. В него работи екип от четирима лекари със специалност ”Образна диагностика”, десет рентгенови лаборанти с отлична квалификация и трима санитари.

Главната цел на екипа на отделението по образна диагностика е предоставянето на висококвалифицирана помощ,  прилагането на най-съвременни методи на диагностика, зачитането на правата и запазване на достойнството на пациента  при обслужването му.

Тел.: 038/ 606 820 - началник отделение, 606 898 - скенер, 606 856 - ендоскопски кабинет


Д-р Деян Стоянов
лекар ординатор

Петя Калинова
старши рентгенов лаборант

Д-р Атанас Николов
лекар ординатор

Д-р Андон Атанасов
Лекар-специализант

Д-р Ивелина Иванова
Лекар-специализант
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД