КардиологияКардиологично отделение е едно от водещите в структурата на МБАЛ АД гр. Хасково поради голямата социална значимост на сърдечно съдовите заболявания. Отделението е създадено през 1964 година, базирано в сградата на сегашния Онкологичен диспансер. През 1967 година е построена сегашната сграда, а през 1980 година е разширена (за СИТ и функционално отделение). 1971 година е разкрит сектор за интензивна терапия към Трето вътрешно отделение- първия в страната след НКБ. 1969 година е разкрит Икономически техникум за сърдечно болни деца, а 1970 година- Филиал за рехабилитация на сърдечно болни.

Всички описани структури извън отделението включително 2 кардиологични кабинета в І-ва и ІІ-ра поликлиника са обслужвани от работещите в отделението специалисти. В отделението ежегодно се лекуват около 1600 пациенти, основно с исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения и разполага с апаратура за диагностика на заболяванията.

В отделението работят 9 лекари,  един от които със защитени специалности по ревмокардиология и вътрешни болести, 3- са със защитени специалности по вътрешни болести и кардиология и трима са със специалност вътрешни болести и двама специализиращи в момента, 12 медицински сестри и шест санитари. Отделението е база за специализация по вътрешни болести и кардиология и участва в международни и клинични проучвания.

Изграждащото се звено по инвазивна кардиология е последната придобивка на отделението, за да отговари на европейските и националния стандарти за диагностика и лечение на болните с кардиологични заболявания.

Тел.: 038/ 606 765 - началник отделение, 606 764 - старша сестра, 606 840 - лекарски кабинет


Д-р Жана Колева
Лекар-специализант

Д-р Несрин Кьоролу
Лекар-специализант

Д-р Мариана Галончева
Лекар-специализант

Д-р Димитър Славов
Лекар-специализант

Д-р Евгени Нанев
Лекар-специализант

Д-р Георги Стамболийски
лекар ординатор

Д-р Евгени Георгиев
лекар ординатор

Д-р Пенко Гергански
лекар ординатор

Д-р Севдалин Топалов
старши ординатор

Д-р Мерал Шукри Дурал
лекар ординатор

Д-р Айхан Иляз Енвер
лекар ординатор

Д-р Соня Петрова Шопова
лекар ординатор

Д-р Антони Гогов Гогов
Началник отделение
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД