Д-р Антони Гогов Гогов - Началник отделение


Квалификации:

Основна квалификация: Лекар,

Медицински университет – Пловдив 1983 г

 

Квалификация: вътрешни болести

- специалност Медицински университет гр. София 1988 г

 

Крадиология

Медицински университет гр. София 1992 г

 

Професионален опит:

1983-1985 г ординатор в ЦСМП- гр. Хасково

1985- 2012 г ординатор- кардиологично отделение, МБАЛ Хасково АД

Mobile: +359882981421


МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД