Росица Костадинова Костова - старша сестра


Образование:

2008 г. – магистър, Медицински университет – Пловдив, „Управление на здравните грижи”

 

Професионален опит:

2000 г. – 2008 г. – медицинска сестра в Кардиология, интензивен сектор

От 2008 г. – старша медицинска сестра в отделениетопо кардиология

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД