Елисавета Йорданова Метларова - старша акушерка


Квалификация:

Завършва висше образование специалност "Управление на здравни грижи" степен бакалавър през 2001г. в МУ София 

Завършва ЦИПЗК-ССО „Й.Филаретова”, специалност акушерка-през 1988г.

Курсове и специализации:

Удостоверение за СДО от МУ София за завършен курс по „Интензивни грижи и лечение нанедоносени и увредени деца”- от 2004г.

Удостоверение за СДО от МУ София за завършен курс по „ВБИ в родилни неонатологични и педиатрични отделения”-от 2003г.

Удостоверение за СДО от МУ София за завършен курс по „Съвременни ваксини и изисквания за тяхното приложение”-от 2005г.

Сертификат за участие в Първи Национален Конгрес по неонатология -2006г.

Диплома за участие в семинар на тема: „Здравно-образователна програма за младите майки в Родилно отделение”-2008г.

Удостоверение за СДО  за завършен курс на тема: „Специализирани грижи за деца с вродени лицеви аномалии”-2011г.

Работи в отделението от 1995г. Като старша акушерка от 2002г

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД