Д-р Христо Еленски - Началник отделение


Образование:

1982 г . Завършва медицина във ВМИ Пловдив,

1989г. Придобива специалност по съдебна медицина

Професионален стаж:

1982 - 1984 г. лекар в МНО, завеждащ полкова медицинска служба, Ракетни войски,

1984 – 1985 г. - анестезиолог, ОБР Раднево,

1985 – 1989 г. - съдебен лекар в Стара Загора, асистент по съдебна медицина

От 1989 г. - началник отделение по съдебна медицина в Хасково.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД