Десислава Велчева Делчева - старша сестра


Приложимо обучение:

2012 г. - МУ ,,Факултет по обществено здраве” гр. Пловдив- магистър УЗГ

2004 г.- ВУ – бакалавър ,,Соц. дейности”

1996 г.- ПМИ – гр. Хасково - специалист мед. сестра

Практически опит:

 От 1996 г.- 2011г.- работи като мед. сестра в І ВО

От 2011 г. – работи като старша мед. сестра в І ВО

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД