Д-р Васко Георгиев Мутафчиев - лекар ординатор


Завършва медицина в гр.Пловдив през 1983г.

До 1985г.работи в “Бърза помощ” гр.Хасково. От 1985г. е ординатор в хирургично отделение. През 1990г.взема специалност по Обща Хирургия а през 1992г. по Детска Хирургия. Взема участие във всички конференции и конгреси по Детска Хирургия.

Периодично посещава клиниките по Детска Хирургия в гр.София и гр.Пловдив с цел повишаване професионалната квалификация

МБАЛ - ХАСКОВО 2022 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД