Д-р Наталия Христова Грозева - лекар ординатор


Образование:

Завършва медицина през 1984г.МУ гр. Пловдив.

Придобита специалност по педиатрия през 1991г.

 

Курсове за следдипломна квалификация:

  • Инфузионно лечение и дихателна реанимация при детски хирургични заболявания

  • Съвременна диагностика и терапия в неонатологията

  • Интензивна терапия по неонатология

Компютърна грамотност, владее немски език говоримо и писменно, ползва английска литература

Регистрации в БЛС и БПА

От 1984г работи в ОННД

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД