Д-р Тодор Димитров Пандов - Началник отделение


Образование:

Медицина, ВМИ Пловдив, 1982 г.

Квалификации:

- специалност по вътрешни болести, 1987 г.

- специалност по кардиоревматология, 1990 г.

- мениджър в здравеопазването, ВТУ , 2002 г.

- осем сертификата в областта на ехографската диагностика,

- областен координатор към БАУМ.

Професионален стаж:

1982 - 1985 г. - лекар ординатор, РБ Димитровград

1985 – 2002 г. – лекар ординатор, отделение по функционална диагностика, ОРБ Хасково,

От 2002 г. – началник отделение по функционална диагностика, МБАЛ Хасково.

2009 – 2011 г. – изпълнителен директор на МБАЛ Хасково.

Тел. 0885 598 019   

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД