Д-р Димка Георгиева Запрянова - старши ординатор


Висше медицинско образование – 1987 г. – ВМИ гр. Пловдив

Специалност Инфекциозни болести – 1993 г.

Курсове за следдипломна квалификация:

-  Курс по абдоминална ехография;

- Сертификат за участие в VI Национална конференция по Инфекциозни болести на тема: "Новопоявяващи се и възвръщащи се инфекциозни заболявания”

-  Курс по нови и нововъзникнали инфекциозни заболявания;

-  Първична и вторична профилактика на сърдечно съдовите заболявания;

-  Социално значими болести;

-  Интензивен курс по английски език I –ниво;

-  Компютърна грамотност и работа с програмите на РЗОК;

В момента работи и към Медицински център гр. Хасково

Тел. 038/606 785

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД