Славея Славова - Главна медицинска сестра


Образование:

2011 г. - ВМИ, Пловдив, магистър „Управление на здравни грижи“,

2003 г. - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистър „Здравен мениджмънт“,

1999 г. - ВМИ, Пловдив, бакалавър „Управление на здравни грижи“,

1978 г. - ПМИ, Хасково, медицинска сестра

 

Курсове:

2004 г. - Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето“ - 10 ревизия за кодиране на диагнози и причини за смърт и „Международна класификация на болестите“ - 9 ревизия, клинична модификация за кодиране на процедурите в системата на здравеопазването“ – министерство на здравеопазването и НЗОК,

2005 г. - Грамота за дългогодишна дейност и заслуги в областта на здравните грижи, БАПЗГ,

2006 г. - Problem Solying for Better Health, Association for Better Health

2012 г. - „Превалентно проучване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСО/ВБИ) и антибиотичната кослумация в Европейските болници за активно лечение. Средства и методи за събиране, импорт и експорт на данни – министерство на здравеопазването и НЦЗПБ.

 

Професионален опит:

1979 – 1982 г. - медицинска сестра, Работническа болница, Димитровград,

1982 – 1994 г. - медицинска сестра, център по хемодиализа, Окръжна болница, Хасково,

1994 – 1996 г. - преподавател по практика, Полувисш медицински институт, Хасково

От 1996 г. - главна медицинска сестра, МБАЛ Хасково.

Тел. 038/ 606 722, 0882 981 343

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД