Паулина Янкова Талева - старша акушерка


През 1992 г. завършва ПМИ "Проф. Ас. Златаров" гр. Хасково - специалност Акушерка.

Продължава обучението си като през 2005 г. завършва Тракийски Университет -Медицински колеж гр Хасково със степен Специалист по специалността акушерка. 

Междувременно през 2004 г. преминава обучение на СДО с курса за "обучение на операционни акушерки","БЦЖ реваксинация за деца и възрастни", както и курс за операционни акушерки в СБАЛАГ "Майчин дом" АД  гр. София.

Кариерата си по специалността започева през 1994 г. като акушерка в тогавашното отделение за недоносени деца, като през 2006 г. започва работа като операционна акушерка в АГО.

От 2015 г. работи като старша акушерка на АГО при "МБАЛ-Хасково" АД.

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД